Ứng dụng hoàn tiền tiêu dùng thông minh
Ứng dụng hoàn tiền tiêu dùng thông minh
Tải ứng dụng

Hoàn tiền tiêu dùng ngay lập tức vào tài khoản ngân hàng.

Gia tăng thu nhập thụ động hàng tháng cho người dùng.

Tất cả mọi thứ đều có trên một nền tảng.

Người tiêu dùng Đối tác cung cấp hàng hóa, dịch vụ Đại diện tỉnh/thành phố
Mua hàng online

Vô vàn sản phẩm từ các đối tác là nhà sản xuất, kinh doanh hoặc liên kết với các trang thương mại điện tử khác để bạn có được mọi thứ mình cần.

Mua hàng truyền thống

CashPlus định tuyến và đưa khách hàng tới tận điểm kinh doanh của bạn.

Hàng hóa, dịch vụ

Tất cả các loại hoàng hóa, dịch vụ đều có sẵn như: Ăn uống, mua sắm, du lịch, ... đều được tích hợp vào cùng hệ sinh thái khổng lồ CashPlus.

Tiện ích hỗ trợ chỉ đường:

Bản đồ chỉ đường tích hợp AI giúp bạn tìm kiếm mọi loại dịch vụ, hàng hóa và các điểm tiêu dùng.

Thanh toán

CashPlus liên thông với toàn hệ thống các ngân hàng tại Việt Nam và chấp nhận mọi hình thức thanh toán đem lại sự thuận tiện nhất cho bạn.

Hoàn tiền tiêu dùng

Được hoàn % tiền tiêu dùng ngay sau khi thanh toán hóa đơn. Tỷ lệ hoàn tiền được ghi công khai trên từng loại sản phẩm của từng điểm bán. Thỏa sức lựa chọn với bạt ngàn sản phẩm, dịch vụ hấp dẫn.

Tạo thêm thu nhập

Cơ hội tạo thu nhập bền vững bằng hình thức tiếp thị liên kết phát triển người dùng. Được hưởng % tính trên tổng giá trị chi tiêu hàng tháng của người dùng do mình đã phát triển ra.

Mua hàng online

Vô vàn sản phẩm từ các đối tác là nhà sản xuất, kinh doanh hoặc liên kết với các trang thương mại điện tử khác để bạn có được mọi thứ mình cần.

Mua hàng truyền thống

CashPlus định tuyến và đưa khách hàng tới tận điểm kinh doanh của bạn.

Hàng hóa, dịch vụ

Tất cả các loại hoàng hóa, dịch vụ đều có sẵn như: Ăn uống, mua sắm, du lịch, ... đều được tích hợp vào cùng hệ sinh thái khổng lồ CashPlus.

Tiện ích hỗ trợ chỉ đường:

Bản đồ chỉ đường tích hợp AI giúp quảng bá hàng hóa, dịch vụ và chỉ đường người dùng khi có nhu cầu tiêu dùng truyền thống.

Giúp người dùng không còn phải đau đầu suy nghĩ ăn gì, tiêu gì và ở đâu nữa khi dùng CashPlus.

Thanh toán

CashPlus liên thông với toàn hệ thống các ngân hàng tại Việt Nam và chấp nhận mọi hình thức thanh toán đem lại sự thuận tiện nhất cho người dùng.

Tiền bán hàng cho khách được thanh toán trực tiếp ngay lập tức vào tài khoản của Đối tác, không bị lưu lại để thanh toán sau.

Tạo thêm thu nhập

Cơ hội tạo thu nhập bền vững bằng hình thức tiếp thị liên kết phát triển người dùng. Được hưởng % tính trên tổng giá trị chi tiêu hàng tháng của người dùng do mình đã phát triển ra.

Thị phần quản lý

Chịu trách nhiệm phát triển thị trường Offine và hỗ trợ thị trường Online theo địa giới hành chính.

Doanh thu được tính dựa trên doanh số của các Merchant Offine theo địa giới hành chính.

Chính sách quản lý
Quản lý dữ liệu và hạch toán

Quản lý dữ liệu tập trung trên nền tảng CashPlus. Chính sách phân quyền từng chức năng nhiệm vụ. Hạch toán trên từng giao dịch và được phân bố lợi nhuận hàng tháng.

Quản lý nhận diện và thương hiệu:

Đồng bộ hóa toàn bộ nhận diện và quản lý thương hiệu theo tiêu chuẩn của CashPlus.

Chính sách chi trả lương:

CashPlus chịu trách nhiệm chi trả lương phát triển thị trường cho nhân sự sale trên toàn hệ thống.

Chính sách khác: ...
Nhiệm vụ quản lý

Đại diện tỉnh/thành chịu trách nhiệm về: Số lượng, chất lượng nhân sự. Tốc độ tăng trưởng và phát triển thị trường theo kế hoạch của tập đoàn đưa ra.

Quyền lợi được hưởng

Hưởng % lời nhuận. Ưu đãi mua cổ phần khi được bán ra ngoài

Mua hàng online

Vô vàn sản phẩm từ các đối tác là nhà sản xuất, kinh doanh hoặc liên kết với các trang thương mại điện tử khác để bạn có được mọi thứ mình cần.

Mua hàng truyền thống

CashPlus định tuyến và đưa khách hàng tới tận điểm kinh doanh của bạn.

Hàng hóa, dịch vụ

Tất cả các loại hoàng hóa, dịch vụ đều có sẵn như: Ăn uống, mua sắm, du lịch, ... đều được tích hợp vào cùng hệ sinh thái khổng lồ CashPlus.

Tiện ích hỗ trợ chỉ đường

Bản đồ chỉ đường tích hợp AI giúp bạn tìm kiếm mọi loại dịch vụ, hàng hóa và các điểm tiêu dùng.

Thanh toán

CashPlus liên thông với toàn hệ thống các ngân hàng tại Việt Nam và chấp nhận mọi hình thức thanh toán đem lại sự thuận tiện nhất cho bạn.

Hoàn tiền tiêu dùng

Được hoàn % tiền tiêu dùng ngay sau khi thanh toán hóa đơn. Tỷ lệ hoàn tiền được ghi công khai trên từng loại sản phẩm của từng điểm bán. Thỏa sức lựa chọn với bạt ngàn sản phẩm, dịch vụ hấp dẫn.

Tạo thêm thu nhập

Cơ hội tạo thu nhập bền vững bằng hình thức tiếp thị liên kết phát triển người dùng. Được hưởng % tính trên tổng giá trị chi tiêu hàng tháng của người dùng do mình đã phát triển ra.

Mua hàng online

Vô vàn sản phẩm từ các đối tác là nhà sản xuất, kinh doanh hoặc liên kết với các trang thương mại điện tử khác để bạn có được mọi thứ mình cần.

Mua hàng truyền thống

CashPlus định tuyến và đưa khách hàng tới tận điểm kinh doanh của bạn.

Hàng hóa, dịch vụ

Tất cả các loại hoàng hóa, dịch vụ đều có sẵn như: Ăn uống, mua sắm, du lịch, ... đều được tích hợp vào cùng hệ sinh thái khổng lồ CashPlus.

Tiện ích hỗ trợ chỉ đường

Bản đồ chỉ đường tích hợp AI giúp bạn tìm kiếm mọi loại dịch vụ, hàng hóa và các điểm tiêu dùng.

Giúp người dùng không còn phải đau đầu suy nghĩ ăn gì, tiêu gì và ở đâu nữa khi dùng CashPlus.

Thanh toán

CashPlus liên thông với toàn hệ thống các ngân hàng tại Việt Nam và chấp nhận mọi hình thức thanh toán đem lại sự thuận tiện nhất cho bạn.

Tiền bán hàng cho khách được thanh toán trực tiếp ngay lập tức vào tài khoản của Đối tác, không bị lưu lại để thanh toán sau.

Tạo thêm thu nhập

Cơ hội tạo thu nhập bền vững bằng hình thức tiếp thị liên kết phát triển người dùng. Được hưởng % tính trên tổng giá trị chi tiêu hàng tháng của người dùng do mình đã phát triển ra.

Thị phần quản lý

Chịu trách nhiệm phát triển thị trường Offine và hỗ trợ thị trường Online theo địa giới hành chính.

Doanh thu được tính dựa trên doanh số của các Merchant Offine theo địa giới hành chính.

Chính sách quản lý
Quản lý dữ liệu và hạch toán

Quản lý dữ liệu tập trung trên nền tảng CashPlus. Chính sách phân quyền từng chức năng nhiệm vụ. Hạch toán trên từng giao dịch và được phân bố lợi nhuận hàng tháng.

Quản lý nhận diện và thương hiệu:

Đồng bộ hóa toàn bộ nhận diện và quản lý thương hiệu theo tiêu chuẩn của CashPlus.

Chính sách chi trả lương:

CashPlus chịu trách nhiệm chi trả lương phát triển thị trường cho nhân sự sale trên toàn hệ thống.

Nhiệm vụ quản lý

Đại diện tỉnh/thành chịu trách nhiệm về: Số lượng, chất lượng nhân sự. Tốc độ tăng trưởng và phát triển thị trường theo kế hoạch của tập đoàn đưa ra.

Quyền lợi được hưởng

Hưởng % lời nhuận. Ưu đãi mua cổ phần khi được bán ra ngoài.

Có gì mới trên CashPlus