Tải CashPlus
Tải CashPlus Merchant

Hoàn tiền tiêu dùng ngay lập tức vào tài khoản ngân hàng.

Gia tăng thu nhập thụ động hàng tháng cho người dùng.

Tất cả mọi thứ đều có trên một nền tảng.

Người tiêu dùng Đối tác cung cấp hàng hóa, dịch vụ
Mua hàng - hoàn tiền

Thanh toán online được hoàn tiền

Thanh toán tiền mặt cũng được hoàn tiền

Được hoàn % tiền tiêu dùng ngay sau khi thanh toán hóa đơn. Tỷ lệ hoàn tiền được ghi công khai trên từng loại sản phẩm của từng điểm bán. Thỏa sức lựa chọn với bạt ngàn sản phẩm, dịch vụ hấp dẫn.

Tiện ích khi mua sắm

Bản đồ chỉ đường tích hợp AI giúp bạn tìm kiếm mọi loại dịch vụ, hàng hóa và các điểm tiêu dùng.

Hệ sinh thái khổng lồ

Tất cả các loại hoàng hóa, dịch vụ đều có sẵn như: Ăn uống, mua sắm, du lịch, ... đều được tích hợp vào cùng hệ sinh thái khổng lồ CashPlus.

Cơ hội tạo thu nhập bền vững bằng hình thức tiếp thị liên kết phát triển người dùng. Được hưởng % tính trên tổng giá trị chi tiêu hàng tháng của người dùng do mình đã phát triển ra.

Khi sử dụng CashPlus, khách hàng sẽ tự tìm tới bạn thông qua app, gia tăng lượng khách hàng đến với bạn.

Giảm thiểu chi phí

Đối với CashPlus, bạn sẽ không cần tốn bất kỳ một đồng chi phí Marketing nào. Thậm chí bạn còn có thể kiếm tiền từ CashPlus.

Truyền thông miễn phí

Không cần bỏ tiền, vẫn được truyền thông miễn phí - chỉ có tại CashPlus.

Gia tăng thu nhập

Bạn sẽ kiếm được tiền khi giới thiệu người dùng/cửa hàng tham gia sử dụng CashPlus.

Thị phần quản lý

Chịu trách nhiệm phát triển thị trường Offine và hỗ trợ thị trường Online theo địa giới hành chính.

Doanh thu được tính dựa trên doanh số của các Merchant Offine theo địa giới hành chính.

Chính sách quản lý
Quản lý dữ liệu và hạch toán

Quản lý dữ liệu tập trung trên nền tảng CashPlus. Chính sách phân quyền từng chức năng nhiệm vụ. Hạch toán trên từng giao dịch và được phân bố lợi nhuận hàng tháng.

Quản lý nhận diện và thương hiệu:

Đồng bộ hóa toàn bộ nhận diện và quản lý thương hiệu theo tiêu chuẩn của CashPlus.

Chính sách chi trả lương:

CashPlus chịu trách nhiệm chi trả lương phát triển thị trường cho nhân sự sale trên toàn hệ thống.

Chính sách khác: ...
Nhiệm vụ quản lý

Đại diện tỉnh/thành chịu trách nhiệm về: Số lượng, chất lượng nhân sự. Tốc độ tăng trưởng và phát triển thị trường theo kế hoạch của tập đoàn đưa ra.

Quyền lợi được hưởng

Hưởng % lời nhuận. Ưu đãi mua cổ phần khi được bán ra ngoài

Mua hàng - hoàn tiền

Thanh toán online được hoàn tiền

Thanh toán tiền mặt cũng được hoàn tiền

Được hoàn % tiền tiêu dùng ngay sau khi thanh toán hóa đơn. Tỷ lệ hoàn tiền được ghi công khai trên từng loại sản phẩm của từng điểm bán. Thỏa sức lựa chọn với bạt ngàn sản phẩm, dịch vụ hấp dẫn.

Tiện ích khi mua sắm

Bản đồ chỉ đường tích hợp AI giúp bạn tìm kiếm mọi loại dịch vụ, hàng hóa và các điểm tiêu dùng.

Hệ sinh thái khổng lồ

Tất cả các loại hoàng hóa, dịch vụ đều có sẵn như: Ăn uống, mua sắm, du lịch, ... đều được tích hợp vào cùng hệ sinh thái khổng lồ CashPlus.

Tạo thêm thu nhập

Cơ hội tạo thu nhập bền vững bằng hình thức tiếp thị liên kết phát triển người dùng. Được hưởng % tính trên tổng giá trị chi tiêu hàng tháng của người dùng do mình đã phát triển ra.

Khi sử dụng CashPlus, khách hàng sẽ tự tìm tới bạn thông qua app, gia tăng lượng khách hàng đến với bạn.

Giảm thiểu chi phí

Đối với CashPlus, bạn sẽ không cần tốn bất kỳ một đồng chi phí Marketing nào. Thậm chí bạn còn có thể kiếm tiền từ CashPlus.

Truyền thông miễn phí

Không cần bỏ tiền, vẫn được truyền thông miễn phí - chỉ có tại CashPlus.

Gia tăng thu nhập

Bạn sẽ kiếm được tiền khi giới thiệu người dùng/cửa hàng tham gia sử dụng CashPlus

Thị phần quản lý

Chịu trách nhiệm phát triển thị trường Offine và hỗ trợ thị trường Online theo địa giới hành chính.

Doanh thu được tính dựa trên doanh số của các Merchant Offine theo địa giới hành chính.

Chính sách quản lý
Quản lý dữ liệu và hạch toán

Quản lý dữ liệu tập trung trên nền tảng CashPlus. Chính sách phân quyền từng chức năng nhiệm vụ. Hạch toán trên từng giao dịch và được phân bố lợi nhuận hàng tháng.

Quản lý nhận diện và thương hiệu:

Đồng bộ hóa toàn bộ nhận diện và quản lý thương hiệu theo tiêu chuẩn của CashPlus.

Chính sách chi trả lương:

CashPlus chịu trách nhiệm chi trả lương phát triển thị trường cho nhân sự sale trên toàn hệ thống.

Nhiệm vụ quản lý

Đại diện tỉnh/thành chịu trách nhiệm về: Số lượng, chất lượng nhân sự. Tốc độ tăng trưởng và phát triển thị trường theo kế hoạch của tập đoàn đưa ra.

Quyền lợi được hưởng

Hưởng % lời nhuận. Ưu đãi mua cổ phần khi được bán ra ngoài.